alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca

Projekt WODA – WISŁA – WARSZAWA (kwiecień-wrzesień 2010) ma na celu zainteresowanie warszawiaków Wisłą, jej potencjałem, zarówno rekreacyjnym, jak i twórczym oraz zagadnieniem zrównoważonego rozwoju w kontekście Wisły. Tematyka wiślana stała się przedmiotem debaty społecznej dopiero parę lat temu i nadal większość mieszkańców Warszawy nie ma pojęcia o rzece, jej specyfice, przyrodzie, o tym, co się na niej i nad nią dzieje, jakie są plany miasta z nią związane. Nie wie nawet, którędy najlepiej nad nią dojść.

Tymczasem, nad Wisłą pojawia się coraz więcej interesujących inicjatyw – kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczkowych itp, o czym mieliśmy okazję przekonać się chociażby przy okazji Festiwalu Przemiany. Projekt zmierza do zwiększenia wiedzy o Wiśle, zwiększenia jej „dostępności”, lepszego zrozumienia jej specyfiki.

Chcemy pokazać Wisłę jako integralną część miasta/część ekosystemu, na styku kultury i natury. Myślenie o naturze jest tu rozumiane szeroko, nie tylko jako bezpośredni kontakt z przyrodą, ale też poszukiwanie nowych form „współpracy” z naturą, np. poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł energii,

Projekt zaczęliśmy od prezentacji rzeki w szkołach i bibliotekach. Odbyliśmy 10 takich spotkań, podczas któ młodzież ma szansę dowiedzieć się nowych rzeczy o Wiśle Warszawskiej, poruszane są takie tematy jak: warszawskie mosty, podstawowe informacje hydrologiczne (poziom wody, jej wahania, wezbrania, zjawiska na powierzchni wody itp.), podstawowe informacje historyczne (wykorzystanie gospodarcze w rysie historycznym, najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce nad Wisłą), środowisko naturalne (zwierzęta, rośliny występujące nad Wisłą), żegluga (statki, promy, tramwaje wodne, kajaki i in.), atrakcje turystyczne (widoki, bulwary, ulice dochodzące do Wisły, porty, sezonowe wydarzenia kulturalne, imprezy, organizacje działające nad Wisłą, powstające tu inwestycje itd.) oraz różne ciekawostki związane z rzeką.

KOTWIARKĄ PO KOSZE! antywandalistyczna akcja artystyczna

OD LIPCA RUSZYŁY WARSZTATY POD HASŁEM SZTUKA I TECHNOLOGIA DLA EKOLOGII

 

WIELOPLEXIKOŃ, Konrad Zientara

Poprzez twórcze wykorzystanie śmieci, darów natury i innych znalezisk rozbudzamy postawę proekologiczną, jednocześnie ukazując tereny nadwiślańskie jako przestrzeń rozmaitych znalezisk (dosłownych i metaforycznych), a do tego czyszcząc ją z napotkanych śmieci. Warsztaty i powstałe produkty wskazywały, że świat to ekosystem, którego jesteśmy częścią i na który mamy wpływ nawet przez drobne działania.

Jan Pieniążek, Działania równoległe (strefa twórczo-naprawcza)

 

projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy
logo wawa