alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca
2b » cargo – transf...

cargo – transformacje. konkurs 2009 (archiwalny)

Jury konkursu CARGO – TRANSFORMACJE
w składzie: Dobrochna Badora-Zawadzka - grafik, Klara Kopcińska - animator kultury, prezes STEP, Józef Żuk Piwkowski - filmowiec,  założyciel Galerii 2B, wiceprezes STEP,  Grzegorz Rogala - artysta multimedialny, Tomasz Rychter - koordynator projektu, zebrało się w dniu 10 lipca 2009 i zdecydowało (jednomyślnie!) o następującym podziale nagród:

kategoria 1: projekt artystyczny wykorzystujący kontener (2500 zlotych):
Małgorzata Baczyńska, Piotr Buczak, PROJEKT(OR) KONTENER

kategoria 2: projekt zagospodarowania przestrzeni nadwiślańskiej przy użyciu kontenerów (2500 zlotych)
Michał Kowalczyk, BARKA ART

Kategoria 3: „freestyle” – projekt innego typu tymczasowej architektury dla celów artystycznych (2500 zlotych).
Magdalena Domosławska, WĄŻ BOA, KTÓRY TRAWI SŁONIA

Wybrano też 3 projekty do  realizacji:
1. Krzysztoff Skain May, JONASZ
2. Rafał Maciążek, Barbara Malinowska, OKO W OKO ZE SZTUKĄ
3. Rafał Dominik, Anna Szydłowska, MYJNIA ROWEROWA

Wyróżniono następujące prace:
Grzegorz Stępniak, 126 KONTENERÓW i POTOK NAD WISŁĄ
Gaweł Tyrała i Jagoda Gosk, TRANSFORMABLE BOX
Katarzyna Leszko i Jan Kołodziej, WARSZAWSKA POZYTYWKA
Rafał Dominik, Anna Szydłowska, KONTENEROWE KINO, LICZNIK,
Bartosz Laskowski, SIEDZIBA GALERII 2B
Ewa Fedyk, Wojciech Zagórski, FOREMNE MODUŁY

Jury podkreśliło innowacyjność i wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac. Organizator konkursu dołoży starań, aby z czasem zrealizować jak najwięcej nadesłanych propozycji. Wszystkie prace znajdą się na www, a większość na wystawie pokonkursowej.
Wręczenie nagród odbędzie się 19 lipca 2009, o godzinie 19:00 podczas BALU KAPITAŃŚKIEGO na barce transFORM przy Moście Świętokrzyskim w Warszawie.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM I UCZESTNIKOM!
 

 
Sfinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. 

  

 

patroni medialni

logo architekci

logo dcamera


logo pszw

logo wywrota

 

 

Tłem dla konkursu CARGO – transformacje jest pomysł stworzenia nad Wisłą twórczej przestrzeni dla sztuki. Miejsca, w którym swe prace będą mogli prezentować młodzi początkujący jak również doświadczeni artyści, gdzie będą odbywać się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania i prezentacje.


Stowarzyszenie STEP już od kilku lat działa nad Wisłą. Współtworzyliśmy platformę Wisła.art.pl, w której przez ostatnie lata współpracowało kilka organizacji. Powołaliśmy do życia, wraz z innymi organizacjami z Polski i Europy, międzynarodowy projekt River//Cities, w ramach którego poznajemy najlepsze przykłady wykorzystania przestrzeni rzeki dla kultury i edukacji.


Realizując imprezy kulturalne nad rzeką doszliśmy do wniosku, iż nasze działania, aby były skuteczne, muszą mieć charakter trwały – a do tego potrzebna jest pewna infrastruktura. Nie chcemy jednak czekać aż powstanie tu zabudowa o charakterze stałym – oznaczałoby to możliwość stworzenia takiego miejsca dopiero za kilka lub kilkanaście lat. Wierzymy, że warszawiacy powinni korzystać z terenów nadrzecznych już teraz. Dlatego też planujemy uruchomienie nad Wisłą projektu transFORM – działalności artystyczno-edukacyjnej z wykorzystaniem modułowej architektury i kontenerów.


Chcemy, aby w procesie planowania obecności sztuki i kultury nad Wisłą uczestniczyli najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy Stolicy, uważamy bowiem, że niemożliwa jest rewitalizacja przestrzeni bez odpowiedzialności lokalnej społeczności za dane miejsce. O ile w przypadku dużych inwestycji takich procedur się nie praktykuje, o tyle w przypadku działań artystycznych konsultacje są łatwe i możliwe, a zaproponowane przez społeczność projekty mogą zostać rzeczywiście zrealizowane.


Dlatego postanowiliśmy ogłosić przed rozpoczęciem projektu transFORM konkurs CARGO – transformacje, w którym każdy może zgłosić dowolny projekt artystyczny z wykorzystaniem kontenera/ów, zaproponować jego najbardziej niezwykłą adaptację bądź sposób zagospodarowania przestrzeni przy ich użyciu. Może to być wystawa, instalacja, performance, akcja artystyczna, projekt stworzenia nowych przestrzeni przy użyciu architektury modułowej, projekt przetworzenia kontenera (oklejenia czymś, pomalowania, przerobienia na nietypowy obiekt itp.) lub stworzenia własnego projektu tymczasowej architektury.


Prace można nadsyłać w trzech kategoriach:
a. projekt artystyczny wykorzystujący kontener (transportowy lub budowlany)
b. projekt zagospodarowania przestrzeni nadwiślańskiej przy użyciu kontenerów
c. „freestyle” – projekt innego typu tymczasowej architektury dla celów artystycznych.


Jury będzie oceniać jakość artystyczną projektu, jego innowacyjność, wizję, wartość społeczną, ekologiczną i rewitalizacyjną oraz zaangażowanie w projekt społeczności lokalnej. W każdej z 3 kategorii konkursowych nagrodzimy po 1 z najciekawszych prac, a kolejne wyróżnimy. Wybrane prace będą dostępne na stronie internetowej www.2b.art.pl, jak również zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.


Wizyjność i wyobraźnia są bardzo istotne z punktu widzenia konkursu, ponieważ jednak liczą się też projekty możliwe do realizacji, wybierzemy osobno 3 projekty (niekoniecznie nagrodzone), których produkcja zmieści się w posiadanym na tym cel budżecie.
Uwaga: jeśli ktoś ma wątpliwości, czy jego projekt pasuje, prosimy o kontakt. Zależy nam na każdym interesującym pomyśle!

harmonogram konkursu
30 czerwca 2009 – termin nadsyłania prac (decyduje data stempla)
m. 1 – 10 lipca 2009 – praca Jury
m. 5 – 10  lipca 2009 – ogłoszenie wyników
ok. 20 lipca  – wręczenie nagród i wernisaż wystawy
m. 30 lipca 2009 – 30 września – realizacja 3 projektów

dodatkowe informacje
Klara Kopcińska
e-mail: ja.pani.ka@gmail.com
tel. 0 667 173 564

organizator
Stowarzyszenie STEP/ Galeria 2b zajmuje się animacją kulturalną, promocją sztuki, działalnością edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Swoje działania koncentrujemy na wielopokoleniowej edukacji artystycznej, wymagającej uczestnictwa, na wydarzeniach wychodzących do widza, adresowanych zarówno do osób zainteresowanych sztuką i kulturą, jak i do przypadkowych przechodniów. Od 2004 roku wydaliśmy 28 numerów otwartego magazynu sztuki „Tytuł roboczy” . Od 2003 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wystaw i wydarzeń artystycznych z udziałem ponad 300 artystów.

Działania Stowarzyszenia od chwili jego powstania zmierzają do tego, aby ułatwić ludziom spoza środowisk artystycznych kontakt ze sztuką oraz z jej twórcami. Sztuka jest dostępnym i tanim środkiem edukacji i rozwoju osobowego: kreatywności, zdolności eksperymentowania, odpowiedzialności, wyobraźni. Pozwala tworzyć nowe wartości w oparciu o poszanowanie tradycji. Jeśli – nawet niewprawny – widz spotka się z nią we właściwym kontekście i przyjaznym środowisku, może przekonać się, że nie jest to ezoteryczna dziedzina, zastrzeżona dla wtajemniczonych. Sztuka jest też znakomitym „wehikułem” przekazywania informacji i edukacji, m.in. z dziedziny ekologii czy budowy społeczeństwa obywatelskiego.