alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca
2b » WYKLUCZONE!.? » edycja 2007

edycja 2007

werdykt (word)

logo wykluczone!KONKURS WYKLUCZONE! rozstrzygnięty
 
 
Jury Konkursu Wykluczone! w składzie:
 
Adam Bajerski, operator filmowy
Jowita Kiepas-Szaniawska, autorka programu promocji sztuki w przestrzeni miejskiej „Pociąg do sztuki”
Klara Kopcińska, filmowiec, dziennikarka, animator przestrzeni miejskich, redaktor „tytułu roboczego”, prezes STEP
Józef Żuk Piwkowski, filmowiec, artysta, autor wystaw w przestrzeniach postindustrialnych, redaktor „tytułu roboczego”, wiceprezes STEP
Piotr Stefankiewicz, architekt, artysta multimedialny, fotograf, grafik, muzyk
Travis (HumanTree), współautor strony opuszczone.com, poświęconej opuszczonym przestrzeniom, fotograf obiektów wykluczonych
Krzysztof Wojciechowski, artysta, fotograf, przez wiele lat związany z Małą Galerią ZPAF, obecnie z CSW.
 
zebrało się w dniu 19 czerwca w Warszawie i po dokonaniu oceny 166 prac nadesłanych w trzech kategoriach, postanowiło, co następuje:
Ze względu na bardzo wysoki poziom prac nadesłanych na konkurs, Jury postanowiło nie przyznawać jednej nagrody głównej w każdej kategorii i zdecydowało o innym podziale nagród:
 
Kategoria Fotografia (146 nadesłanych prac)
 
1 miejsce:
Marek Stańczyk, „Panoramy wnętrz Huty Kościuszko” (Chorzów), za oryginalną formę prac, ukazujących piękno wykluczonych budowli – 2000 złotych
 
2 miejsce:
Marek Locher, „Śląsk – strefa wykluczona", za pełną emocji dokumentację zmian Śląskiego krajobrazu – 1000 złotych
 
3 miejsce ex aequo:
Natalia Nowacka, „Odkrycie”, za „odkrywcze” podejście do tematu – 500 złotych
 
Tomasz Wiater, „Squat warszaFka”, za bijący dobrą energią portret opuszczonej przestrzeni – 500 złotych
 
Ponadto Jury pragnie podkreślić wartość artystyczną lub dokumentalną prac następujących autorów: Katarzyna Iwańska, Waldemar Dymkiewicz, Daniel Hryciuk, Krzysztof Wrona, Grzegorz Ziemiański, Konrad Brzuski, Piotr Schilling, Tomasz Szerszeń, Stanisław Kroszczyński, Ewa Kozłowska, Jakub Sobek, Michał Cała, Daniel Majchrzycki, Bartosz Stępień, Jaś Domicz, Maciej Prudlak, Dariusz Wojtowicz, Sebastian Mintus, Michał Machoń, Mieczysław Wielomski, Aleksandra Bocheńska, Iza TT, Aleksandra Leszczyńska, Stanisław Ługowski, Piotr Grzegorz Cichosz, Maciej Pachowicz, Ewa Łyczywek-Pałka, Max Domański, Piotr Margas, Maciej Bohdanowicz.
Szczególnie Jury postanowiło potraktować pracę Jacka Bąkowskiego pt. „Trzy podniesione”, która nie mieści się stricte w kategorii fotografia, a razem z załączonym tekstem stanowi bardzo interesujący projekt artystyczny.
Prace tych autorów będą zaprezentowane w internecie, publikacji podsumowującej i ew. na wystawie. Organizatorzy podejmą wysiłki, by zaprezentować w różnych formach jak najwięcej wartych wzmianki prac nadesłanych na konkurs, również niewymienionych powyżej. 
 
Kategoria Film (10 nadesłanych prac)
 
podkategoria: dokument
1 miejsce:
Tomasz Fritz, „Perła PRL-u”, za niezwykle profesjonalny, dojrzały formalnie dokument przedstawiający opuszczony obiekt w jego wielu aspektach: historycznym, społecznym i estetycznym – 2000 złotych
 
 
podkategoria video art
1 miejsce ex aequo
Jakub Bielawski, bez tytułu, za konsekwentną od początku do końca, zwalająca z nóg artystyczną eksplorację stoczni Gdańskiej – 1000 złotych
 
Piotr Jędruszczak, „216”, za doskonałe, celowe efekty i podniesienie „wykluczonego” do rangi „czystej formy” – 1000 złotych
 
Kategoria „Architektura i przestrzeń” (10 nadesłanych prac)
Ta kategoria stwarzała najwięcej trudności, ponieważ wszystkie przedstawione projekty były bardzo interesujące i profesjonalnie zaprezentowane. Jury postanowiło nagrodzić 3 projekty, które zwracają uwagę na problem wykluczonych przestrzeni w różnej skali, od takiej, na którą wpływ może mieć poszczególny człowiek, poprzez projekt adaptacji budynku w skali lokalnej, aż po urbanistyczny projekt makro – obejmujący rewitalizację całej dzielnicy.
 
1 miejsce:
Weronika Libiszowska, „Dom wiejski – projekt adaptacji starej obory, folwark Szczytniki-Koninko”, za zwrócenie uwagi na wykluczone w mikroskali i nowoczesny projekt adaptacji stworzony z szacunkiem dla zastanej architektury – 2000 zł.
 
2 miejsce ex aequo:
Małgorzata Łukowicz, Paweł Jaworski, „Georg von Giesche Erben. Restytucja przestrzeni – przywracanie pamięci”, za kompleksowy projekt rewitalizacji katowickiej dzielnicy uwzględniający liczne funkcje kulturalne i społeczne przestrzeni – 1000 zł.
 
Krystyna Godlewska, „Praska lokomotywa – warszawska stacja edukacji tańca i muzyki współczesnej” – za bardzo dobrze zdokumentowany projekt nadający wykluczonemu budynkowi nowa rolę – promocji sztuki – 1000 zł.
 
Jury pragnie także zwrócić uwagę na projekt Niny Grochowskiej i Artura Królewicza „Uwaga zabytki”, proponujący wprowadzenie nowych tablic informacyjnych w przestrzeni miejskiej, uświadamiających, że zabytkiem mogą być nie tylko uznane monumenty, oraz Bartosza Laskowskiego i Irminy Staniszewskiej „Plac Polaka” jako na modelowy projekt wciągający lokalną społeczność w działania na rzecz estetyki otoczenia.
 
Zarówno wysoki poziom prac, jak i ich szeroki zakres tematyczny utwierdzają nas w przekonaniu, że projekt Wykluczone! należy kontynuować. Będziemy starali się prezentować prace w wielu miejscach i promować projekty adaptacji wykluczonych przestrzeni. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział i za zainteresowanie mediów i partnerów.
 
Nagrody w Konkursie WYKLUCZONE! ufundowała firma SPEC S.A.
 
Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.
 
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej na Dworcu Centralnym odbędzie się 7 lipca w Warszawie (szczegółowe informacje wkrótce).
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.

zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego

Dofinansowano z Funduszu FIO


Organizator
Stowarzyszenie STEP/ Galeria 2b

Partnerzy


"tytuł roboczy - otwarty magazyn sztuki"
Patroni medialni

Biuletyn Fotograficzny
Współpraca


sztuka-architektury.pl