alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca
2b » WYKLUCZONE!.? » manifest Wykluczone!...

manifest Wykluczone!.?!


Wykluczone! (Wykluczone + wykrzyknik)
to wyraz braku zgody na:
bezmyślne pozbywanie się śladów przeszłości, rzeczy, domów, fabryk, idei, tradycji; niszczenie zarówno natury, jak i tworów rąk ludzkich – często jedynego śladu po czyimś życiu i dziele.
degradowanie przestrzeni publicznej, zaśmiecanie jej agresywną reklamą, brzydką i niefunkcjonalną architekturą w nieludzkiej skali, koszmarnymi pomnikami itp. działaniami.
to wezwanie do działania dla:
kultywowania pamięci, robienia dokumentacji, tworzenia mądrych muzeów i „sposobów” pamiętania
uczenia się przyszłych pokoleń na dobrych przykładach lub błędach poprzednich


.


Wykluczone. (Wykluczone + kropka)
to nazwanie zjawiska, określenie obszarów jego istnienia, zwrócenie uwagi na problem wykluczenia, analiza przyczyn społecznych, socjalnych, historycznych, poznawczych, ekonomicznych czy wpływu mody na nasze zachowania, reakcje i działania w kontakcie z innym, starym, niepotrzebnym, niezrozumiałym, zniszczonym itp.


?

 

Wykluczone? (Wykluczone + znak zapytania)
to pytanie czy – i dlaczego – uważamy pewne rzeczy, osoby, obszary działania, pomysły, cele, marzenia za Wykluczone?
W zasadzie jest to nasze odwieczne pytanie: jak żyć mądrzej, lepiej, zdrowiej, taniej, mniej szkodliwe dla otoczenia i z większym szacunkiem dla ludzi i przyrody?


!.?


Pytania Manifestu Wykluczone!.?
 

 • czy jest Wykluczone!.? aby stare domy, fabryki, niezagospodarowane obiekty i przestrzenie (często zabytkowe) przeznaczać – tak jak to ma miejsce w cywilizowanym świecie – na cele artystyczne i społeczne, zamiast doprowadzać je do ruiny i wykluczenia? (a następnie sprzedawać teren deweloperom)
 • czy jest Wykluczone!.? aby tak zmienić prawo, przepisy administracyjne i mentalność decydentów, aby bezdomni ludzie, artyści i organizacje mogli zagospodarować pustostany i popadające w ruinę przestrzenie tak, by służyły celom społecznym i artystycznym?
 • czy jest Wykluczone!.? aby sztuka i kultura były priorytetami dla decyzji inwestycyjnych, komercyjnych i infrastrukturalnych?
 • czy jest Wykluczone!.? aby przywrócić Wisłę społeczeństwu jako unikalną przestrzeń dla sztuki i kultury, z poszanowaniem środowiska?
 • czy jest Wykluczone!.? aby Wisła była sprawnym traktem komunikacyjnym, nowatorską – polską – ekologiczną – arterią XXI wieku?
 • czy jest Wykluczone!.? aby tiry w Polsce (tak jak w Szwajcarii) były wożone koleją, zamiast niszczyć skromną i kiepską sieć drogową i zmniejszać bezpieczeństwo pozostałych użytkowników?
 • czy jest Wykluczone!.? aby samochód był tani, ekologiczny i dobry?
 • czy jest Wykluczone!.? aby zmniejszyć zużycie wody i energii (12% energii zużywane jest do produkcji wody, a 50% wody zużywane jest do produkcji energii)?
 • czy jest Wykluczone!.? aby banki za przechowywanie i obracanie naszymi pieniędzmi płaciły procent (tak jak było kiedyś na całym świecie)?
 • czy jest Wykluczone!.? aby bezsensowną co roku produkcję nowych podręczników dla uczniów i studentów zastąpić Państwowym Programem Darmowego Dostępu do Edukacji Informacji i Wiedzy przy wykorzystaniu Internetu?
 • czy jest Wykluczone!.? aby sztuka, kultura i działania społeczne finansowane z ułamka naszych podatków nie były po raz kolejny i wielokrotny opodatkowane (VAT, PIT, podatek dochodowy, itp.)
 • czy jest Wykluczone!.? aby mądrzy i odpowiedzialni obywatele zabierali głos i podejmowali decyzje w ważnych sprawach?
 • co jeszcze wydaje się nam Wykluczone!.?


Szereg z powyższych pytań adresowanych jest wprost do konkretnych sytuacji, ale dotyczą one szeroko pojętego postępu cywilizacyjnego i zmiany oraz problemu wszelkich przestrzeni publicznych i miejsc podlegających z różnych przyczyn transformacjom i przebudowie.