alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca
2b » WYKLUCZONE!.?

WYKLUCZONE!.?

logo wykluczone 2010


To już 4. edycja konkursu Wykluczone!, którego tematem są to opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane, porzucone miejsca, domy, dworce, obiekty przemysłowe, stare kina, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i – albo zyska nową albo ulega degradacji.

W pierwszych trzech dostaliśmy około 600 prac. Fotografie, filmy, projekty architektoniczne, urbanistyczne i zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprzemysłowej, a także prace trudne do zakwalifikowania w jakiejkolwiek kategorii formalnej, np. wyszywanka na płótnie przedstawiająca degradację górskiego lasu.

Główne kategorie konkursu to fotografia, film i projekty. W tym roku pragniemy rozszerzyć kategorię „inne”. Dla podkreślenia tej nowej formuły dodajemy do tytułu dwa znaki interpunkcyjne – „.” i „?” – kropkę i znak zapytania: Wykluczone!.?

W pewnym sensie nic się nie zmieniło (zapraszamy do udziału fotografów, filmowców, dokumentalistów, artystów, architektów i wizjonerów urbanistycznych itp.), ale zmianie uległa nasza świadomość (coraz bardziej dociera do nas wieloznaczność terminu „Wykluczone”) i chcemy ten fakt podkreślić oraz podzielić się nim z wami: a zatem tematem projektu Wykluczone!.? jest nie tylko dokumentacja, proces pamiętania, dowartościowanie „rzeczy” starych, zniszczonych, porzuconych, zapomnianych, zaniedbanych, ale też chęć zmiany, edukacji, refleksja nad tym, co i dlaczego uważamy za z góry wykluczone, nierealne, a co mogłoby się stać rzeczywistością.

Z tą świadomością pragniemy zadać sobie i wam pytania, jak żyć i co robić? Podobno odpowiadają już na nie pakiety assistance każdego banku ;), tym niemniej wolimy sami poszukać odpowiedzi. Mamy za mało pieniędzy, czasu, dróg, szpitali, lekarzy, edukacji, nierówną dystrybucję dóbr, „brudne” źródła energii, nie potrafimy wybierać najlepszych przedstawicieli, mamy ograniczaną moc decyzyjną, źle się odżywiamy (za dużo jemy, a miliony ludzi umierają z głodu), za dużo czasu spędzamy przy komputerze czy przed telewizorem, marnujemy czas i pieniądze na ogłupiające reklamy, modne bezsensowne gadżety... Tych problemów jest dużo więcej.

I co? Dlaczego ciągle ich rozwiązanie wydaje nam się Wykluczone?

Wykluczone! – wykrzyknik, to nasza niezgoda na bezmyślne pozbywanie się śladów przeszłości, które często mogą wyśmienicie współbrzmieć z nowymi funkcjami. Pragniemy popularyzować w Polsce modę na adaptowanie wykluczonych obiektów dla potrzeb kultury i sztuki, dzięki czemu zapobiega się procesom dewastacji i dezintegracji środowiska. Projekt Wykluczone!.?, to także sposób na zachowanie w pamięci miejsc i rzeczy, które zgodnie z nawet słusznymi decyzjami i naturalnym procesem rozwoju znikają z krajobrazu.

Wykluczone. – kropka, to zwrócenie uwagi na problem wykluczenia, nazwanie zjawiska, określenie obszarów istnienia wykluczenia, analiza przyczyn społecznych, socjalnych, historycznych, poznawczych, ekonomicznych czy wpływu mody na nasze zachowania, reakcje i działania w kontakcie z innym, starym, niepotrzebnym, niezrozumiałym, zniszczonym itd.

Wykluczone? – znak zapytania, to stawianie pytań, poszukiwanie pomysłów, sposobów, rozwiązań – które pomogą nam sprawniej działać i żyć mądrzej, lepiej, taniej, zdrowiej itp.

Projekt Wykluczone! rozpoczęliśmy od skupienia się na starych fabrykach i opuszczonych budynkach, w 2010 roku przyglądamy się także wodzie, Wiśle, ekologii, energii odnawialnej, zrównoważonemu rozwojowi pozwalającemu współistnieć nowoczesnym inwestycjom z unikalnymi wartościami przyrodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi.

Nie narzucamy ograniczeń, jeśli chodzi o zakres i technikę nadsyłanych prac, mogą to być: fotografia, film, multimedia (np. programy komputerowe, bazy), projekty architektoniczne, pomysły na rewitalizację miejsca, projekty artystyczne ingerujące w wykluczoną przestrzeń (zrealizowane lub nie). Interesują nas zarówno dokumentalne jak i autorskie kreacje. Z dziedziny architektury i planowania przestrzennego czekamy zarówno na przykłady zrealizowanych przedsięwzięć, wizje przyszłych ewentualnych inwestycji, jak i projekty całkowicie konceptualne. Wreszcie – oczekujemy projektów instalacji przestrzennych i artystycznych ingerencji w przestrzeń oraz wszelkich innych „gdzie indziej nie sklasyfikowanych”.

Oczekujemy także pomysłów, wynalazków, akcji artystycznych, społecznych i edukacyjnych, stawiania problemów, dyskusji, poszukiwania rozwiązań (może już gdzieś istniejących, a może oczekujących na swojego odkrywcę lub wynalazcę).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i Manifestem Wykluczone!.?

Oceniać będziemy poziom artystyczny, kreatywność, możliwy oddźwięk społeczny prac.

Mile widziane będą projekty związane z dokumentacją i kreatywnym zagospodarowaniem zaniedbanych terenów nad Wisłą.

Harmonogram
19 grudnia 2010 – termin nadsyłania prac
20-22 grudnia – praca Jury i  ogłoszenie wyników
wręczenie nagród między świętami a nowym rokiem.

Organizatorem konkursu i projektu Wykluczone!.? jest Stowarzyszeniem Edukacji i Postępu STEP we współpracy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia".

Kuratorzy: Klara Kopcińska i Józef Żuk Piwkowski

Dodatkowe informacje: 2b@2b.art.pl lub (48) 601 39 02 05

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

patronat medialny:

logo o.pl